تحویل فوری

  • 2200 x carrom-pool-gem-hd

  • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
  • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
  • مدت تحویل: بسته به شرایط بازی، بین دو ساعت الی دو روز

قیمت: 50 هزار تومان
اقتصادی

  • 4500 x carrom-pool-gem-hd

  • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
  • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
  • مدت تحویل: دو روز

قیمت: 50 هزار تومان