تحویل فوری

 • 900 x soccer-stars-cash-hd
 • 5 x gold-packs-hd (= 775 x soccer-stars-cash-hd)
 • 45k x soccer-stars-coin-hd

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: بسته به شرایط بازی، بین دو ساعت الی دو روز

قیمت: 45 هزار تومان
فقط اسکناس

 • 2700 x soccer-stars-cash-hd

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: دو روز

قیمت: 50 هزار تومان
فقط سکه

 • 135k x soccer-stars-coin-hd

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: دو روز

قیمت: 50 هزار تومان